Δήμος Αιγάλεω
Tuesday, November 13, 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Διαγωνισμοι Προμηθειών / Εργων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΚΑ 30.6699.999.) Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης : (15.000,00 €) , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής προσφορά του προμηθευτή στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια με τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” του Δήμου, απαραίτητων για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Ενδεικτικού προϋπολογισμού 2018 & θα βαρύνει το 2019 στους αντίστοιχους κωδικούς : 14.400,00 µε ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Δήμου Αιγάλεω, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (170.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πνευματικού κέντρου «Γιάννης Ρίτσος»»

Α.Μ.: 25/3.04.2018 - ΚΑ 64.7411.004 - ΕΣΠΑ / MIS 5001153

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Προμύθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγάλεω προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΓΕΛ Αιγάλεω. ΑΔΑ: Ω1ΣΘΟΞ6Ν-ΥΟΖ Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Σχολ. Κτιρίου 1ου ΓΕΛ Αιγάλεω, Παπανικολή 14 Αιγάλεω, στις 2 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. τηλ 2132044850 ή στο γραφείο του ως άνω Σχολικού Κτιρίου τηλ 2105313099 απ’όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αιγάλεω 28/8/2018

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Page 1 of 28First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and