Δήμος Αιγάλεω
Thursday, January 17, 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Διαγωνισμοι Προμηθειών / Εργων

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ,ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημοσίευση της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ 

ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΣΤ' - 'ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ ΤΩΝ ΜΑΠ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΚΑ 30.6699.999.) Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης : (15.000,00 €) , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής προσφορά του προμηθευτή στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια με τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” του Δήμου, απαραίτητων για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Ενδεικτικού προϋπολογισμού 2018 & θα βαρύνει το 2019 στους αντίστοιχους κωδικούς : 14.400,00 µε ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Δήμου Αιγάλεω, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (170.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πνευματικού κέντρου «Γιάννης Ρίτσος»»

Α.Μ.: 25/3.04.2018 - ΚΑ 64.7411.004 - ΕΣΠΑ / MIS 5001153

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Page 1 of 28First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and