Δήμος Αιγάλεω
Tuesday, March 19, 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Q-SER

Το έργο στοχεύει στην διαπολιτισμική κατάρτιση 100 δημοσίων υπαλλήλων από διάφορους τομείς προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώση ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα υψηλά πρότυπα και να εξυπηρετήσουν εξίσου τους μετανάστες ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Το έργο έχει σαν στόχο την δημιουργία δύο ολοκληρωμένων μοντέλων μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος που θα επιτρέπει την ομάδα στόχου να αλληλεπιδρά και να μαθαίνει. Πιλοτικές εφαρμογές θα πραγματοποιηθούν συνοδευόμενες από παρακολούθηση εν ώρα εργασίας, ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μία εκπαιδευτική δραστηριότητα προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση των μοντέλων και του συστήματος, ώστε να επιτευχθούν οι ανάγκες που αντιμετωπίζονται.

Υπάλληλοι του Δήμου, αξιωματούχοι, ΜΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσει και εκπαιδευτικοί φορείς κλπ αποτελούν την ομάδα στόχου του έργου Q-SER και εκτιμάται πως κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, περίπου 11000 άτομα και οργανισμοί θα προσεγγιστούν, μέσω μιας κατανοητής στρατηγικής που χρησιμοποιεί ποικίλα κανάλια για να φτάσει σε όλα τα επίπεδα.

Εταίροι του προγράμματος

             

Περισσότερα...

Το έργο στοχεύει στην διαπολιτισμική κατάρτιση 100 δημοσίων υπαλλήλων από διάφορους τομείς προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώση ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα υψηλά πρότυπα και να εξυπηρετήσουν εξίσου τους μετανάστες ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Το έργο έχει σαν στόχο την δημιουργία δύο ολοκληρωμένων μοντέλων μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος που θα επιτρέπει την ομάδα στόχου να αλληλεπιδρά και να μαθαίνει. Πιλοτικές εφαρμογές θα πραγματοποιηθούν συνοδευόμενες από παρακολούθηση εν ώρα εργασίας, ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μία εκπαιδευτική δραστηριότητα προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση των μοντέλων και του συστήματος, ώστε να επιτευχθούν οι ανάγκες που αντιμετωπίζονται.

Υπάλληλοι του Δήμου, αξιωματούχοι, ΜΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσει και εκπαιδευτικοί φορείς κλπ αποτελούν την ομάδα στόχου του έργου Q-SER και εκτιμάται πως κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, περίπου 11000 άτομα και οργανισμοί θα προσεγγιστούν, μέσω μιας κατανοητής στρατηγικής που χρησιμοποιεί ποικίλα κανάλια για να φτάσει σε όλα τα επίπεδα.

Εταίροι του προγράμματος

             

Περισσότερα...


Πρόσκληση σε Ημεριδα

Ο Δήμος Αιγάλεω σας προσκαλεί στην ημερίδα που θα διοργανωθεί στο πολιτιστικό κέντρο «Γιάννης Ρίτσος», την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ. με θέμα:
"ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ"

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ωφελούμενοι του προγράμματος απασχόλησης ΟικοΣτηρίζω που υλοποιούμε στο Δήμο μας, στελέχη της εκπαίδευσης και επιχειρηματίες. Η συμμετοχή σας στην ημερίδα θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και μέσω των εισηγήσεων και του διαλόγου που θα προκύψει θα συμβάλλει αποτελεσματικά να φωτιστούν όλες οι καλές πρακτικές για την υποστήριξη των ανέργων αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής μας .

Ο Δήμος Αιγάλεω σας προσκαλεί στην ημερίδα που θα διοργανωθεί στο πολιτιστικό κέντρο «Γιάννης Ρίτσος», την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ. με θέμα:
"ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ"

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ωφελούμενοι του προγράμματος απασχόλησης ΟικοΣτηρίζω που υλοποιούμε στο Δήμο μας, στελέχη της εκπαίδευσης και επιχειρηματίες. Η συμμετοχή σας στην ημερίδα θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και μέσω των εισηγήσεων και του διαλόγου που θα προκύψει θα συμβάλλει αποτελεσματικά να φωτιστούν όλες οι καλές πρακτικές για την υποστήριξη των ανέργων αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής μας .


Πρόσκληση σε εκδήλωση 28-03-2014

Ο Δήμος Αιγάλεω σας προσκαλεί στην ημερίδα που θα διοργανωθεί στο πολιτιστικό κέντρο «Γιάννης Ρίτσος», την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 και ώρα 10π.μ. με θέμα:  "ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ"


 

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ωφελούμενοι του προγράμματος απασχόλησης ΟικοΣτηρίζω που υλοποιούμε στο Δήμο μας, στελέχη της εκπαίδευσης και επιχειρηματίες. Η συμμετοχή σας στην ημερίδα θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και μέσω των εισηγήσεων και του διαλόγου που θα προκύψει θα συμβάλλει αποτελεσματικά να φωτιστούν όλες οι καλές πρακτικές για την υποστήριξη των ανέργων αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής μας .

Ο Δήμος Αιγάλεω σας προσκαλεί στην ημερίδα που θα διοργανωθεί στο πολιτιστικό κέντρο «Γιάννης Ρίτσος», την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 και ώρα 10π.μ. με θέμα:  "ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ"


 

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ωφελούμενοι του προγράμματος απασχόλησης ΟικοΣτηρίζω που υλοποιούμε στο Δήμο μας, στελέχη της εκπαίδευσης και επιχειρηματίες. Η συμμετοχή σας στην ημερίδα θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και μέσω των εισηγήσεων και του διαλόγου που θα προκύψει θα συμβάλλει αποτελεσματικά να φωτιστούν όλες οι καλές πρακτικές για την υποστήριξη των ανέργων αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής μας .


ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ - Πρόγραμμα για την απασχόληση ανέργων στο Δ. Αιγάλεω

ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ - ένα νέο πρόγραμμα για την απασχόληση ανέργων υλοποιείται στο Δ. Αιγάλεω.
Ένα νέο πρόγραμμα για την απασχόληση ανέργων υλοποιεί ο Δήμος Αιγάλεω. Μέσα στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ο Δήμος έχει σαν προτεραιότητα την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη και πασχίζει να σταθεί δίπλα στους κατοίκους φροντίζοντας να αξιοποιήσει αλλά και να δημιουργήσει δυνατότητες απασχόλησης, εκπαίδευσης και στήριξης των δημοτών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού που στη σημερινή συγκυρία πλήττονται περισσότερο στηρίζοντάς τες μέσω των Δημοτικών Ιατρείων, του Γραφείου επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, του Γραφείου Ψυχολογικής Υποστήριξης κ.ά.
Στο πλαίσιο αυτό της στήριξης ο Δήμος Αιγάλεω δημιούργησε μαζί με εξειδικευμένους φορείς το πρόγραμμα ΟικοΣτηρίζω στηρίζοντας 80 άνεργους της περιοχής που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και εξασφαλίζοντάς τους απασχόληση.
Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματικό προσανατολισμό στους τομείς Φροντίδας Κατοικιών, Εξωτερικών Κήπων και Κηποτεχνίας.
Στο πρόγραμμα δικαιούνται συμμετοχή άνεργοι που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Άτομα που βρίσκονται ή απειλούνται από τη φτώχεια. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Μετανάστες, παλινοστούντες, πρόσφυγες. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
Καθόλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η Δημοτική Αρχή και η Κοινωνική Υπηρεσία βρίσκεται και θα βρίσκεται πλάι στους πολίτες ενημερώνοντας, συμβουλεύοντας και στηρίζοντας τους στο νέο τους εγχείρημα, αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους.
 
Ιστοσελίδα Προγράμματος "Οικοστηρίζω" : http://www.oikostirizo.gr/
Υπεύθυνη Προγράμματος : Νικόλ Δημητρακοπούλου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Θέματα Διαχείρισης : 213 2044822, nicole.dimitrakopoulou@gmail.com
 
Δηλώσεις Συμμετοχής- Πληροφορίες
Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αιγάλεω, Ελλησπόντου 7 και Μάρκου Μπότσαρη 1ος όροφος
Νικολέτα Δερνελή - Τάσος Κωνσταντακόπουλος Τηλ. 210 5697900, egkoinoniki@yahoo.gr

Τελευταία παράταση υποβολής αιτήσεων από 4 έως 16 Ιανουαρίου

Ύστερα από τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων συμμετοχής δημοτών στο Πρόγραμμα Ανέργων Οικοστηρίζω κατά την πρώτη φάση της προκήρυξης και ύστερα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής και από δημότες που δεν κινήθηκαν εγκαίρως, ο Δήμος Αιγάλεω δίνει την δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, από 4 έως 16 Ιανουαρίου στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αιγάλεω Ελλησπόντου και Μάρκου Μπότσαρη, 1ος όροφος Τηλ. 210 5697900

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αρχείο .pdf)


 

 

Πρόγραμμα "ΟικοΣτηρίζω" του Δήμου Αιγάλεω

 

«Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας»

Αιγάλεω 30/11/2012

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ", στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας» με διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ» που υλοποιείται στο Δήμο Αιγάλεω, προσκαλεί ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης «ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ».


Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 07 Δεκεμβρίου 2012.


 

Απασχόληση 80 ανέργων στο πρόγραμμα "ΟικοΣτηρίζω" του Δήμου Αιγάλεω

Αιγάλεω 22/10/2012

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ", στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας» με διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ» που υλοποιείται στο Δήμο Αιγάλεω, προσκαλεί ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης «ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αρχείο .pdf)

 

Εγκρίθηκε η πρόταση ΟικοΣτηρίζω του Δήμου Αιγάλεω, την οποία συνέταξε και υπέβαλλε στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της απασχόλησης Τοπ Εκο. Σε σύνολο 95 προτάσεων στην περιφέρεια Αττικής εξασφάλισαν χρηματοδότηση 38 από αυτές. Ο Δήμος Αιγάλεω έκτος κατά σειρά αξιολόγησης θα χρηματοδοτηθεί για την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρότασή του με το ποσό των 380.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα αφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης ατόμων, που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κοινωνικές ομάδες:

• άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχιας ή απειλούμενα με φτώχια,
• μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών,
• αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
• μετανάστες.

Τα οφέλη από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος είναι πολλαπλά. Αφ’ ενός ενισχύονται οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής αβεβαιότητας, αφ’ ετέρου τονώνεται η τοπική επιχειρηματικότητα, η οποία επίσης δοκιμάζεται αυτή την δύσκολη περίοδο, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ζωή ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

 

 

 

 

 


Πρόσκληση ανέργων σε ημερίδα την Παρασκευή 18/10/2013

 

Ο Δήμος Αιγάλεω σας προσκαλεί στην δεύτερη ενημερωτική συνάντηση με τους εν δυνάμει ωφελούμενους του προγράμματος ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 Δημαρχείο Αιγάλεω στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ιερά Οδός 364 & Κάλβου και ώρα 11.00.
Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των ανέργων της περιοχής για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον τομέα:
«Παραγωγή Μεσογειακών Παραδοσιακών Προϊόντων», για τους όρους συμμετοχής, το σχέδιο παρέμβασης, για τα συγκεκριμένα αντικείμενα των θέσεων απασχόλησης, για τα προγράμματα κατάρτισης και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησής του.

 Δείτε σχετική πρόσκληση 

 

Ο Δήμος Αιγάλεω σας προσκαλεί στην δεύτερη ενημερωτική συνάντηση με τους εν δυνάμει ωφελούμενους του προγράμματος ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 Δημαρχείο Αιγάλεω στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ιερά Οδός 364 & Κάλβου και ώρα 11.00.
Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των ανέργων της περιοχής για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον τομέα:
«Παραγωγή Μεσογειακών Παραδοσιακών Προϊόντων», για τους όρους συμμετοχής, το σχέδιο παρέμβασης, για τα συγκεκριμένα αντικείμενα των θέσεων απασχόλησης, για τα προγράμματα κατάρτισης και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησής του.

 Δείτε σχετική πρόσκληση 


Δήλωση Συμμετοχής στο προγραμμα απασχόλησης "Οικοστηρίζω"

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας» που υλοποιείται στο Δήμο Αιγάλεω, προσκαλεί ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης «ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ» με αντικείμενο την «Παραγωγή Μεσογειακών Παραδοσιακών Προϊόντων» .

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας» που υλοποιείται στο Δήμο Αιγάλεω, προσκαλεί ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης «ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ» με αντικείμενο την «Παραγωγή Μεσογειακών Παραδοσιακών Προϊόντων» .

 


Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and