Δήμος Αιγάλεω
Tuesday, March 19, 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Μουσικές Βραδιές στην πόλη

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ και η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ σας προσκαλούν στις ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

· Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017, ώρα 8:30 μ.μ. Άλσος Αιγάλεω (Έναρξη Κινηματογραφικού Φεστιβάλ)

· Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017, ώρα 8:30 μ.μ. Πλατεία Εσταυρωμένου

· Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017, ώρα 8:30 μ.μ. Πλατεία Λέλας Καραγιάννη

· Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017, ώρα 8:30 μ.μ. Πλατεία Εσταυρωμένου

Σας περιμένουμε όλους !


 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ και η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ σας προσκαλούν στις ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

· Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017, ώρα 8:30 μ.μ. Άλσος Αιγάλεω (Έναρξη Κινηματογραφικού Φεστιβάλ)

· Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017, ώρα 8:30 μ.μ. Πλατεία Εσταυρωμένου

· Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017, ώρα 8:30 μ.μ. Πλατεία Λέλας Καραγιάννη

· Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017, ώρα 8:30 μ.μ. Πλατεία Εσταυρωμένου

Σας περιμένουμε όλους !


 


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2016

 

Η παράσταση της Φιλαρμονικής του Δήμου μας & των “Magic de Spell”, που θα γινόταν στο Θέατρο «Αλέξης Μινωτής», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών θα γίνει σήμερα Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00, στο πολιτιστικό κέντρο «Ελληνικό Μολύβι» Ιερά Οδός 154 & Νάξου (στάση Μετρό Ελαιώνας).

 

 

Η παράσταση της Φιλαρμονικής του Δήμου μας & των “Magic de Spell”, που θα γινόταν στο Θέατρο «Αλέξης Μινωτής», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών θα γίνει σήμερα Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00, στο πολιτιστικό κέντρο «Ελληνικό Μολύβι» Ιερά Οδός 154 & Νάξου (στάση Μετρό Ελαιώνας).

 


Φιλαρμονική Δήμου Αιγάλεω

Ιστορικό Ιδρυσης και Λειτουργίας

Η Φιλαρμονική Δήμου Αιγάλεω είναι το παλαιότερο Νομικό Πρόσπωπο του Δήμου μας. Ιδρύθηκε το 1955 (ΦΕΚ 323 τ. Α΄/25.11.1955).

Εκτοτε και μέχρι σήμερα:

  • Με την αριθμ. 261/21.11.1955 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω καταρτίσθηκε υπό τον τίτλο «Κανονισμός Διοικήσεως και Διαχειρίσεως εν Γένει Φιλαρμονικής Δήμου Αιγάλεω» ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» . Με την με αριθμ. 303/4.10.1960 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4 και 6 του πιο πάνω Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». Με τη με αριθμ. 172/31.7.1979 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω και τη με αριθμ. ΔΕΣ. 15901/28.8.1979 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας της.
  • Με: α) Τη με αριθμ. 17/12.12.1983 απόφαση του Δ. Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» και β) Τη με αριθμ. πρωτ. 1700/26.1.1984 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής συστάθηκαν θέσεις Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  • Με την αριθμ. 4/49/1.10.2007 απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» κατετάγησαν επτά (7) μουσικοί, σε κενές οργανικές θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (36 ωρών μηνιαίως) του κλάδου ΔΕ Μουσικών που συστάθηκαν με τη με αριθμ. 53059/31.1.2007 απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 237 τ. Β΄/26.2.2007) οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 
  • Το Δεκέμβρη 2009 με την αριθμ. 53/10-12-2009 Απόφαση του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής καταρτίστηκε ο, υπό έγκριση, Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της, σύμφωνα με τον οποίο το Νομικό Πρόσωπο oργανώνεται πλήρως με διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες και βέβαια αναπτύσσεται το Τμήμα Μουσικών συνόλων, αναλυτικά ως εξής :
Τμήμα Μουσικών Συνόλων
α) Γραφείο Φιλαρμονικής
β) Γραφείο Ορχηστρών
Με Τομείς: έντεχνης, παραδοσιακής, big band, jazz, χάλκινων, ξύλινων κρουστών.
γ) Γραφείο Παιδικής Ορχήστρας
Με Τομείς: εκμάθησης κρουστών, πνευστών, μουσικής θεωρίας
δ) Γραφείο Χορωδίας
Με Τομείς: ενηλίκων, παίδων, εφήβων

Ιστορικό Ιδρυσης και Λειτουργίας

Η Φιλαρμονική Δήμου Αιγάλεω είναι το παλαιότερο Νομικό Πρόσπωπο του Δήμου μας. Ιδρύθηκε το 1955 (ΦΕΚ 323 τ. Α΄/25.11.1955).

Εκτοτε και μέχρι σήμερα:

  • Με την αριθμ. 261/21.11.1955 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω καταρτίσθηκε υπό τον τίτλο «Κανονισμός Διοικήσεως και Διαχειρίσεως εν Γένει Φιλαρμονικής Δήμου Αιγάλεω» ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» . Με την με αριθμ. 303/4.10.1960 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4 και 6 του πιο πάνω Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». Με τη με αριθμ. 172/31.7.1979 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω και τη με αριθμ. ΔΕΣ. 15901/28.8.1979 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας της.
  • Με: α) Τη με αριθμ. 17/12.12.1983 απόφαση του Δ. Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» και β) Τη με αριθμ. πρωτ. 1700/26.1.1984 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής συστάθηκαν θέσεις Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  • Με την αριθμ. 4/49/1.10.2007 απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» κατετάγησαν επτά (7) μουσικοί, σε κενές οργανικές θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (36 ωρών μηνιαίως) του κλάδου ΔΕ Μουσικών που συστάθηκαν με τη με αριθμ. 53059/31.1.2007 απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 237 τ. Β΄/26.2.2007) οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 
  • Το Δεκέμβρη 2009 με την αριθμ. 53/10-12-2009 Απόφαση του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής καταρτίστηκε ο, υπό έγκριση, Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της, σύμφωνα με τον οποίο το Νομικό Πρόσωπο oργανώνεται πλήρως με διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες και βέβαια αναπτύσσεται το Τμήμα Μουσικών συνόλων, αναλυτικά ως εξής :
Τμήμα Μουσικών Συνόλων
α) Γραφείο Φιλαρμονικής
β) Γραφείο Ορχηστρών
Με Τομείς: έντεχνης, παραδοσιακής, big band, jazz, χάλκινων, ξύλινων κρουστών.
γ) Γραφείο Παιδικής Ορχήστρας
Με Τομείς: εκμάθησης κρουστών, πνευστών, μουσικής θεωρίας
δ) Γραφείο Χορωδίας
Με Τομείς: ενηλίκων, παίδων, εφήβων

Η Φιλαρμονική σήμερα

Σήμερα η Φιλαρμονική στεγάζεται σε νέο χώρο, διαμορφωθέντα κατάλληλα για την κάλυψη των λειτουργιών της, (Μ. Μπότσαρη και Ελλησπόντου, β΄ όροφος). Τηλέφωνα επικοινωνίας 2105310542

Στην Φιλαρμονική υπηρετούν 17 μουσικοί Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης και 16 μουσικοί με Σύμβαση Μίσθωσης έργου Ορισμένου Χρόνου.
Το Νοέμβριο του 2009 άρχισε Δωρεάν η λειτουργία του Παιδικού τμήματος Κρουστών, το οποίο εκπαιδεύει σήμερα 18 μαθητές.

Η Φιλαρμονική γενικά εμφανίζεται στις εθνικές και άλλες επετείους, καθώς και κατά τις Θρησκευτικές λιτανείες. Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, των Απόκρεω με ελληνική και ξένη μουσική στους πεζόδρομους και τις πλατείες της πόλης μας και στο χώρο εκδοτηρίων του ΜΕΤΡΟ.

Το Φεβρουάριο του 2010 η φιλαρμονική πραγματοποίησε την πρώτη της ηχογράφηση (8 τραγούδια) με την Παιδική Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου, θα ακολουθήσει και δεύτερη ηχογράφηση τον Μάϊο του 2010, με σκοπό την κυκλοφορία CD το φθινόπωρο του 2010.  

 

Σήμερα η Φιλαρμονική στεγάζεται σε νέο χώρο, διαμορφωθέντα κατάλληλα για την κάλυψη των λειτουργιών της, (Μ. Μπότσαρη και Ελλησπόντου, β΄ όροφος). Τηλέφωνα επικοινωνίας 2105310542

Στην Φιλαρμονική υπηρετούν 17 μουσικοί Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης και 16 μουσικοί με Σύμβαση Μίσθωσης έργου Ορισμένου Χρόνου.
Το Νοέμβριο του 2009 άρχισε Δωρεάν η λειτουργία του Παιδικού τμήματος Κρουστών, το οποίο εκπαιδεύει σήμερα 18 μαθητές.

Η Φιλαρμονική γενικά εμφανίζεται στις εθνικές και άλλες επετείους, καθώς και κατά τις Θρησκευτικές λιτανείες. Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, των Απόκρεω με ελληνική και ξένη μουσική στους πεζόδρομους και τις πλατείες της πόλης μας και στο χώρο εκδοτηρίων του ΜΕΤΡΟ.

Το Φεβρουάριο του 2010 η φιλαρμονική πραγματοποίησε την πρώτη της ηχογράφηση (8 τραγούδια) με την Παιδική Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου, θα ακολουθήσει και δεύτερη ηχογράφηση τον Μάϊο του 2010, με σκοπό την κυκλοφορία CD το φθινόπωρο του 2010.  

 


Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and