Υπογράφτηκε η σύμβαση «Δράσεις και εργαλεία για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση στο Δήμο Αιγάλεω»

Υπογράφτηκε σήμερα Παρασκευή 23/07/2021 από τον Δήμαρχο Αιγάλεω, Γιάννη Γκίκα και την εκπρόσωπο της εταιρείας «ΜΑΣΤΕΡ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ &...

Λειτουργία Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αιγάλεω κατά τον μήνα Αύγουστο 2021 (02-08-2021 έως και 27-08-2021)

Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2.Την ανάγκη εύρυθμης...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΚΑΙ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-22

Η Διεύθυνση των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αιγάλεω σας ενημερώνει ότι, άνοιξε το πληροφοριακό σύστημα της Ε.Ε.Τ.Α,Α για την ηλεκτρονική...

Page 1 of 70 1 2 70