Άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών και βελτίωση της καθημερινότητας στο Δήμο μας μέσω της πλατφόρμας Novoville

Ο Δήμος Αιγάλεω συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία τη λειτουργία της πλατφόρμας επικοινωνίας, καταγραφής και παρακολούθησης αιτημάτων καθημερινότητας δημοτών και διάδρασης...

Η Υπουργός Παιδείας και ο Δήμαρχος Αιγάλεω στην επανέναρξη λειτουργίας των Λυκείων του Δήμου Αιγάλεω.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως επισκέφτηκε το 5ο Λύκειο Αιγάλεω, με την ευκαιρία της επανέναρξης της δια...

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 135.000,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.),

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ_ΥΛΙΚΟΥ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΙΡΙΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ  

Δημοσίευση διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων».

περιληψη με αδαμ κ αδα Διακύρηξη με κημδης ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΚΚ 2021 v.3 + ΤΕΥΔ + Ημερομηνια Διαγωνισμου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ...

Page 1 of 61 1 2 61