ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ “

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___161020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2020-21 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2020 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2020-21 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

10 20180209-TEYD_v1.0 (1) ME ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___161020-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 5 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...

Παράδοση συσκευασιών απολυμαντικών και αντισηπτικών στα Ειδικά Σχολεία Αιγάλεω

Μία σημαντική ποσότητα απολυμαντικών και αντισηπτικών προϊόντων παραδόθηκε στα Ειδικά Σχολεία Αιγάλεω, δωρεά των εταιρειών Παπουτσάνης και ΑΒ Βασιλόπουλος, στο...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού »

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ 50-2020 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΗΜΔΗΣ-ΑΔΑ κλαδεμα ψηλών δέντρων & δενδροστ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κλαδεμα ψηλών...

Page 1 of 45 1 2 45