Δημοτική Αρχή - Αντιδήμαρχοι

  • Μαζαράκης Μάριος, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Χωροταξίας και Αστικών Δομών Αναπλάσεων

  • Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα, Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών

  • Αρβανίτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Συγκοινωνίας

  • Μανδραφλής Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Πρασίνου

  • Μάνδρος Ηλίας, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Ρύθμισης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

  • Ασημακόπουλος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Συνεντεύξεις - Άρθρα