Δημοτική Αρχή - Αντιδήμαρχοι

  • Μάριος Μαζαράκης, Αντιδήμαρχος Χωροταξίας και Αστικών Αναπλάσεων

  • Χρυσούλα Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών

  • Χρήστος Αρβανίτης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Συγκοινωνίας

  • Παναγιώτης Μανδραφλής, Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Αναβάθμισης Φυσικού Περιβάλλοντος

  • Ηλίας Μάνδρος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Ρύθμισης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

  • Νικόλαος Ασημακόπουλος, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

  • Φώτης Χρυσούλας,  Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Καθημερινότητας

  • Δημήτριος Γονιδάκης, Αντιδήμαρχος Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Κοινόχρηστων Χώρων

 

Συνεντεύξεις - Άρθρα