Δημοτική Αρχή - Αντιδήμαρχοι

  • Στέλιος Βασιλειάδης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
  • Νίκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας & Δημοτικής Συγκοινωνίας
  • Γιώργος Παπαδιάς, Αντιδήμαρχος Χωροταξίας, Αστικών Δομών, Αναπλάσεων και Δικτύων
  • Κωνσταντίνος Φίλης, Αντιδήμαρχος Πρασίνου
  • Γιάννα Χριστόγλου, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού