Τεχνικά Εργα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (κτήριο: Μιλτιάδου 4)
email: ydomegaleo@egaleo.gr

Διευθύντρια: Πηνελόπη Μετινίδου 2132100706

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών (email: afthereta@egaleo.gr)

Προϊσταμένη : Ευδοκία Γιαννοπούλου 2132100702, 2132100721
Γραμματεία: 2132100726
Έλεγχοι: 2132100728
Πρόστιμα: 2132100734
Σύνδεση με κοινωφελή δίκτυα: 2132100787

Τμήμα Αρχείου & Αδειοδοτήσεων (email: oik_adeies@egaleo.gr)

Προϊσταμένη: Πηνελόπη Μετινίδου 2132100706
Γραμματεία: 2132100744
Οικοδομικές Άδειες: 2132100746
Φορολογικά: 2132100769
Χρήσεις Γής: 2132100770

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (email: arxeio@egaleo.gr)

Προϊσταμένη: Ευαγγελία Χατζηκαλή 2132100707, 2132100784
Αρχείο οικοδομικών αδειών (Σούτσου 4): 2105902434

femdom-scat.com
femdommania.org