ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Εργασίες πυροπροστασίας στα: κτήμα Μερκάτη – κενά οικόπεδα -σχολεία, Άλση –Πάρκα και Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας του Δήμου Αιγάλεω».

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 9ΞΤ6Ω6Ν-ΣΧΟ-ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ OIKOMONIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΚΗΜΔΗΣ-ΜΕΛ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020 ΜΕΛ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων σε δρόμους, πλατείες, σχολεία κ.λ.π. του Δήμου”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΨΔΕΔΩ6Ν-Φ1Ε-ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κλαδεμα  

Page 4 of 31 1 3 4 5 31