ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ) ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ...

Page 1 of 2 1 2