Πρόσκληση στην εκδήλωση με θέμα: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Ο ∆ήμος Αιγάλεω στο πλαίσιο του έργου ∆ιευρύνω: «Πιλοτικές δράσεις προώθησης, στήριξης και παρακολούθησης της κοινωνικοποίησης και της ένταξης των...

Με επιτυχία στέφθηκε η Δεύτερη (2η) Ημερίδα του Δήμου Αιγάλεω με θέμα «Έξυπνες Εφαρμογές Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αναψυχή & Πολιτισμός»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 2η ημερίδα δημοσιότητας του έργου «Αιγάλεω Έξυπνη Πόλη», με θέμα «Έξυπνες Εφαρμογές Ψηφιακής Διακυβέρνησης και...

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον 4ο Κύκλο του Επιχειρηματικού Προγράμματος της Μικρο-Θερμοκοιτίδας του Δήμου Αιγάλεω

Σε στηρίζουμε στα πρώτα βήματα της νεοφυούς επιχείρησής σου!Η εξαιρετική ομάδα της Μικρο-Θερμοκοιτίδας του Δήμου Αιγάλεω σου παρέχει την καθοδήγηση...

femdom-scat.com
femdommania.org