ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΞΥΛΕΙΑ», για τις ανάγκες του έργου αυτεπιστασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΥΠΟΜΕΛΕΤΗ ξυλεια 6(5)2020 -1 ΥΠΟΜΕΛΕΤΗ ξυλεια ΚΗΜΔΗΣ 6(5)2020 -1 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αιγάλεω».

  ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΗΜΔΗΣ & ΑΔΑ στεγαστρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στεγαστρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ Προμήθεια εξοπλισμού...στέγαστρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια εξοπλισμού...στέγαστρα ΕΝΤΥΠΟ...

Μαζεύουμε σχολικά στο Αιγάλεω γιατί… Το Παιδί πάνω από όλους!

Το "Όλοι Μαζί Μπορούμε" σε συνεργασία με τον δήμο Αιγάλεω και άλλους 60 Δήμους της Αττικής καλούν τους δημότες να προσφέρουν σχολικά είδη στον ειδικό χώρο του River West. (Λεωφόρος...