Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”

TEΥΔ ΜΕ ΑΔΑΜ TIMES EFARMOGHS TIMOLOGIO MELETHS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ME ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΗΜΔΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ...

Ανάρτηση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

TIMOLOGIO MELETHS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠOXΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤ & ΣΤΑΤΙΚΕΣ...

Page 1 of 6 1 2 6