Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

Δημοσίευση διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες πυροπροστασίας στα: Άλση –Πάρκα, κτήμα Μερκάτη – κενά οικόπεδα –σχολεία και Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας του Δήμου Αιγάλεω».

ΜΕΛ.ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ πυροπρ. ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ πυροπροστασία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2021 ΚΗΜΔΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ...

Επανάληψη δημοσίευσης διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αιγάλεω”

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 0. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΛ ΔΙΑΓΩΝ_ΣΒΑΚ 1. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΒΑΚ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...

Δημοσίευση διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών συντήρησης συστήματος άρδευσης και ύδρευσης στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου κ.λ.π. του Δήμου Αιγάλεω »

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αρδευση ΚΗΜΔΗΣ-ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αρδευση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2021 ΚΗΜΔΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

Ανάρτηση Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού έργου, με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΌΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»

sxedia S05_anaptygma_02_POLEOD_2000-Model ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΤΑΝ ΒΟΗΘ.ΤΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΤΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΗΜΕΔ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΤΑΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΙΝΗΜΑΤ ΤΙΤΑΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ...

Ανάρτηση Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού έργου, με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ-ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡ 2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡ 2021ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡ 2021 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΜΕΛ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡ 2021...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

signed κημδησ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑ ΠΡΟΜ.ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ...

Δημοσιοποίηση στοιχείων του έργου “Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε κτίρια των σχολείων”

ΒΟΗΘ.ΤΙΜΕΣ ΕΝΙΣΧ ΣΧΟΛΕΙΑ_s ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΣΗΔΗΣ_s ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 2020-21 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ...

Page 1 of 10 1 2 10