Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια « ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ».

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2018 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2021 - 2023 Χωρις Λιπαντικα ΟΡΘΗ   ΑΡΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ...

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤΚΟΥ ΙΣΤΟΥ».

ΔΙΑΚΗΡΥΚΗ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΗΜΔΗΣ - ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ ΚΗΜΔΗΣ περιληψη ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑ 20210610_Διακήρυξη_Προμηθεια ηλεκτρ υλικου εργου αυτεπιστ 1592021 ΟΛΑ (ΑΑ) ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ-1 διακηρυξη...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τη δημιουργία έξυπνης πλατείας (Smart Square)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΕΕΕΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑ 04. Τεύχος διακήρυξης Smart Square_v4 espd-request-v2...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δημιουργία ιστορικού έργου για το Δήμο Αιγάλεω με τίτλο «Αιγάλεω όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού».

174 - εξεταση ενστασης _ πρακτικό _ βιβλίο ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ_signed Διευκρινήσεις (ΑΑ)_SIGNED espd-request-v2 (XML) 04. Τεύχος διακήρυξης Βιβλίο Δήμου Αιγάλεω_v3...

Page 1 of 12 1 2 12