Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

Ανάρτηση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

TIMOLOGIO MELETHS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠOXΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤ & ΣΤΑΤΙΚΕΣ...

Page 1 of 6 1 2 6