Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΒΑΦΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 2020».

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΑΔΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ KHMΔΗΣ ΚΑΙ ΑΔΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ KΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Προμήθεια μερών γεωργικών μηχανημάτων για την συντήρησή τους».

  KHΜΔΗΣ -Διακήρυξη μελέτη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΨΞΥ0Ω6Ν-47Ξ KAI ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

Περίληψη διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”,

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ 2020 (Επιδιορθωμένο) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ  

Page 1 of 8 1 2 8