Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων υλικών (χρώματα – σιδηρικά – υλικά αναλώσιμα – μικροεργαλεία) για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ με ΚΗΜΔΗΣ -ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΑ ΥΛΙΚΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ -ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ) (9) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ME ΕΕΕΣ

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια « ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ».

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2018 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2021 - 2023 Χωρις Λιπαντικα ΟΡΘΗ   ΑΡΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ...

Page 1 of 12 1 2 12
femdom-scat.com
femdommania.org