Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

signed κημδησ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑ ΠΡΟΜ.ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ...

Δημοσιοποίηση στοιχείων του έργου “Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε κτίρια των σχολείων”

ΒΟΗΘ.ΤΙΜΕΣ ΕΝΙΣΧ ΣΧΟΛΕΙΑ_s ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΣΗΔΗΣ_s ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 2020-21 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΕΠIΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ”.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προμέτρηση_s Προϋπολογισμός μελέτης_s ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων – καλαθιών απορριμμάτων και ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων»,

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ 2020 Εντυπο ΤΕΥΔ για ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΔΩΝ 2020 v.2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 2020 v.4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ « Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ συναφών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου »,

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΥ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ κλπ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΥ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ κλπ...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ “

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___161020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2020-21 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2020 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2020-21 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

10 20180209-TEYD_v1.0 (1) ME ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___161020-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 5 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού »

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ 50-2020 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΗΜΔΗΣ-ΑΔΑ κλαδεμα ψηλών δέντρων & δενδροστ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κλαδεμα ψηλών...

Page 1 of 9 1 2 9