ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΚΤΩ (8) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023

07-ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ-2023-1-ΜΕ-ΑΠΟΚΡΥΨΗΛήψη 01-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ-2023-1-ΜΕ-ΑΠΟΚΡΥΨΗΛήψη 02-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-2023-1-ΜΕ-ΑΠΟΚΡΥΨΗΛήψη 03-ΑΜΕΑ-2023-1-ΜΕ-ΑΠΟΚΡΥΨΗΛήψη 04-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ-ΧΟΡΟΙ-2023-1-ΜΕ-ΑΠΟΚΡΥΨΗΛήψη 06-ΣΤΙΒΟΣ-2023-1-ΜΕ-ΑΠΟΚΡΥΨΗΛήψη

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Επισήμανση Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες...

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022 – 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΞΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-2022-2023Λήψη ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΛΗΡΟΥΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-2022-2023Λήψη ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΜΕΡΙΚΗΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-2022-2023Λήψη ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-2022-2023Λήψη

Page 1 of 8 1 2 8
femdom-scat.com
femdommania.org