ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 698/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

1)      Τον με αριθμ. πρωτ. 41615/26-7-2023 αναμορφωμένο πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ΠΕ Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών  με κωδικό θέσης 101. ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 /2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Επισήμανση: Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων εφαρμόζεται ηλικιακό κριτήριο κατάταξης όπως προβλέπεται από το Κεφάλαιο 3, παρ.3,...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 /2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω προχωράει στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών με διάρκεια σύμβασης...

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΚΤΩ (8) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023

07-ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ-2023-1-ΜΕ-ΑΠΟΚΡΥΨΗΛήψη 01-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ-2023-1-ΜΕ-ΑΠΟΚΡΥΨΗΛήψη 02-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-2023-1-ΜΕ-ΑΠΟΚΡΥΨΗΛήψη 03-ΑΜΕΑ-2023-1-ΜΕ-ΑΠΟΚΡΥΨΗΛήψη 04-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ-ΧΟΡΟΙ-2023-1-ΜΕ-ΑΠΟΚΡΥΨΗΛήψη 06-ΣΤΙΒΟΣ-2023-1-ΜΕ-ΑΠΟΚΡΥΨΗΛήψη

Page 1 of 8 1 2 8
femdom-scat.com
femdommania.org