Πρόνοια Επιδόματα

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση Προνοιακών Αναπηρικών Επιδομάτων του Ο.Π.Ε.Κ.Α. σε άτομα με αναπηρία, το διατροφικό επίδομα, το επίδομα Παλιννοστούντων   Ομογενών Προσφύγων, το επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής.

Για το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και για το επίδομα Στέγασης, σε άμεση συνεργασία με το δίκτυο των Κέντρων Κοινότητας.

Χορήγηση αποφάσεων για Δωρεάν Φαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφαλίστων.

Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία Ιδιωτικών Παιδικών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Μ.Φ.Π.Α.Δ..

Τ Δ/νση:ηλέφωνο: 2132100223 – 2132100224 – 2105982944

Τελευταίες Ανακοινώσεις

femdom-scat.com
femdommania.org