ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ« ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Λ.Π ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ΙΟΥΝ.2020 ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α Β Γ Δ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4γ_ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ _...

Εθελοντές εκπαιδευτικοί και γραμματείς για το αλληλέγγυο φροντιστήριο Αιγάλεω

Το Αλληλέγγυο Φροντιστήριο του Δήμου Αιγάλεω προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε εκπαιδευτικό προσωπικό αναζητά εθελοντές καθηγητές με ανάλογη εμπειρία στην...

Page 11 of 42 1 10 11 12 42