Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού ανοιχτού Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Επαναληπτικό Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά...

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την Προμήθεια “Λοιπών Παροχών σε είδος – Είδη Ατομικής Προστασίας κλπ”

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την Προμήθεια “Λοιπών Παροχών σε είδος – Είδη Ατομικής Προστασίας...