Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την Προμήθεια “Λοιπών Παροχών σε είδος – Είδη Ατομικής Προστασίας κλπ”

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την Προμήθεια “Λοιπών Παροχών σε είδος – Είδη Ατομικής Προστασίας...