Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων, λουκέτων»,

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (Συμφωνία Πλαίσιο) για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ -ΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΝΤΑΛ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 2021 εως 2024 v.20 μονο Διακηρυξη ΤΕΛΙΚΗ...

Δημοσίευση διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία : “Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κολυμβητηρίου και καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κολυμβητήριο ΚΗΜΔΗΣ-ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κολυμβητήριο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ κολυμβητήριο ΚΗΜΔΗΣ      

Δημοσίευση διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ συναφών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου”.

094 - διαγωνισμος _ υπολογιστες 2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΗΥ ΚΗΜΔΗΣ -ΑΔΑ Προμήθεια ΗΥ 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ...

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 135.000,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.),

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ_ΥΛΙΚΟΥ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΙΡΙΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ  

Δημοσίευση διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων».

περιληψη με αδαμ κ αδα Διακύρηξη με κημδης ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΚΚ 2021 v.3 + ΤΕΥΔ + Ημερομηνια Διαγωνισμου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ...

Δημοσίευση διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες πυροπροστασίας στα: Άλση –Πάρκα, κτήμα Μερκάτη – κενά οικόπεδα –σχολεία και Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας του Δήμου Αιγάλεω».

ΜΕΛ.ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ πυροπρ. ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ πυροπροστασία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2021 ΚΗΜΔΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ...

Επανάληψη δημοσίευσης διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αιγάλεω”

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 0. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΛ ΔΙΑΓΩΝ_ΣΒΑΚ 1. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΒΑΚ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...

femdom-scat.com
femdommania.org