Εικαστικά Τμήματα

Τμήματα ανηλίκων του Εικαστικού Εργαστηρίου

 • Παιδικό Ζωγραφικής (Α)
  (Νήπια-Β’ Δημοτικού)
 • Παιδικό Ζωγραφικής (B)
  (Β’-E’ Δημοτικού)
 • Ζωγραφική Τμήμα Εφηβικό
  (ΣΤ’ Δημοτικού-Γ’ Γυμνασίου)
 • Παιδικό Κεραμικής
  (Α’ Δημοτικού-ΣΤ’ Δημοτικού)

Τμήματα ενηλίκων του Εικαστικού Εργαστηρίου

 • Τμήμα Κεραμικής
 • Τμήμα Ζωγραφικής
 • Τμήμα Χαρακτικής 
 • Τμήμα Αγιογραφίας

Εισφορές και Δικαιολογητικά εγγραφής

1. Των Εικαστικών Εργαστηρίων ( τμήματα: χαρακτικής, ζωγραφικής, αγιογραφίας, κεραμικής)
2. Των Τμημάτων Χορού (τμήματα: Κλασσικού Μπαλέτου, Λάτιν, Σύγχρονου Χορού, Χορευτικής Γυμναστικής) για παιδιά και ενήλικες.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Εγγραφή: 10 € ετησίως, σε όλα τα τμήματα
2. Μηνιαία εισφορά:
α) για τα ανήλικα παιδιά (έως 18 ετών) ή τα παιδιά που σπουδάζουν (έως 24 ετών) 10€ μηνιαίως, σε όλα τα τμήματα.
β) για τους ενήλικες: β1) στα τμήματα του Εικαστικού Εργαστηρίου, 15€ μηνιαίως και β2) στα τμήματα Χορού, 10 € μηνιαίως.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

1. Α.Μ.Ε.Α. και μέλη οικονομικά αδύναμων οικογενειών (με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€) απαλλάσσονται πλήρως, τόσο της εγγραφής, όσο και για των μηνιαίων εισφορών τους.
2. Οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα τους έως την ηλικία των 18 ετών ή 24 εάν σπουδάζουν, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€, προσαυξημένο κατά 1.000€ για κάθε παιδί στους πολύτεκνους, απαλλάσσονται μόνο της εγγραφής.
3. Το ένα από τα δύο παιδιά οικογενειών με δύο ανήλικα τέκνα, εφόσον και τα δύο ζητούν να κάνουν χρήση των προγραμμάτων του Δήμου και δεν ανήκουν σε κάποια άλλη «ευνοϊκότερη» κατηγορία, απαλλάσσεται μόνο της εγγραφής.
4. Όσοι προκαταβάλλουν το σύνολο των μηνιαίων εισφορών τους, για όλο το έτος, απαλλάσσονται της εγγραφής.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα τους έως την ηλικία των 18 ετών ή 24 εάν σπουδάζουν, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€, προσαυξημένο κατά 1.000€ για κάθε παιδί στους πολύτεκνους, 50% έκπτωση επί των αναλογούντων μηνιαίων εισφορών τους.(δηλαδή 5€ για τα ανήλικα παιδιά -έως 18 ετών- ή τα παιδιά που σπουδάζουν -έως 24 ετών- μηνιαίως σε όλα τα τμήματα, 8 € για τα ενήλικα μέλη των Εικαστικών Εργαστηρίων και 5€ για τα τμήματα των Τμημάτων Χορού).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση του(-ης) ενδιαφερόμενου(-ης) ή του γονέα/κηδεμόνα για τα παιδιά (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία μας).
2. Πρόσφατη φωτογραφία.
3. Επίδειξη της αστυνομικής ή άλλης αντίστοιχης ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης νέου τύπου ή βιβλιαρίου ασθενείας του(-ης) αιτούντα(-ης).
4. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή (εάν δεν υπάρχει ταυτότητα) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση εγγραφής ανήλικων τέκνων.
5. Πιστοποιητικό-Βεβαίωση γιατρού, μόνο για τα μέλη των Τμημάτων Χορού, στο οποίο θα αναφέρεται ότι το προς εγγραφή μέλος μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες του τμήματος,(Παιδιάτρου για τα παιδιά και Παθολόγου ή Καρδιολόγου για τους ενήλικες).
6. Πρόσφατο Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας (Βεβαίωση Δήμου ή εκκαθαριστικό εφορίας ή το 1ο φύλο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) ή μισθωτήριο κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ ή ότι άλλο σχετικό έγγραφο μπορεί να αποδεικνύει το μόνιμο της κατοικίας).

· Επιπλέον, εφόσον δικαιούνται και θέλουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος τους για έκπτωση ή απαλλαγή στην εγγραφή ή την μηνιαία εισφορά τους, και τα παρακάτω ανά περίπτωση (ή περιπτώσεις) δικαιολογητικά:

7. Πιστοποιητικό σπουδών ή απλό φωτοαντίγραφο της φοιτητικής τους ταυτότητας, για όσα από τα προς εγγραφή μέλη σπουδάζουν και είναι ηλικίας από 18 έως 24 ετών.
8. Απόφαση καθορισμού ποσοστού αναπηρίας ή άλλα αντίστοιχα επίσημα κρατικά έγγραφα, για τους Α.Μ.Ε.Α.
9. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα, από το οποίο θα προκύπτουν τα δηλωθέντα εισοδήματα, στις περιπτώσεις που ο(η) αιτών(-ούσα) ανήκει στις κατηγορίες των τρίτεκνων – πολύτεκνων ή οικονομικά αδύναμων οικογενειών.
10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στις περιπτώσεις τριτεκνίας ή πολυτεκνίας (ή αντίστοιχα πιστοποιητικά του συλλόγου πολυτέκνων, στα οποία θα αναφέρονται και τα στοιχεία των παιδιών. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στη περίπτωση εγγραφής δύο παιδιών, ώστε να τύχει απαλλαγής της εγγραφής το δεύτερο.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να είναι πρωτότυπα ή και απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.
Οι εγγραφές γίνονται από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου , με έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Μαθητική Έκθεση – Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Μαθητική Έκθεση – Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Μια ξεχωριστή Μαθητική Έκθεση Ζωγραφικής & Φωτογραφίας, πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας...

femdom-scat.com
femdommania.org