Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΚΑ 30.6699.999.)

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΚΑ 30.6699.999.)...

Page 12 of 12 1 11 12
femdom-scat.com
femdommania.org