Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού ανοιχτού Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Επαναληπτικό Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά...

femdom-scat.com
femdommania.org