Επανάληψη δημοσίευσης διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αιγάλεω”

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 0. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΛ ΔΙΑΓΩΝ_ΣΒΑΚ 1. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΒΑΚ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...

femdom-scat.com
femdommania.org